"O God, since thou made Zhou Yu, why did thou also create Zhuge Liang?"

--
Zhou Yu

#Made

You may also like: