"I am a straightforward man."

-- Lajos Kossuth

#Men #Straightforward

+1
Share
Pin
Like
Send
Share